Lokaler

Lokaler för FilmCloudmedlemmar i produktion

Lokaler är Studios, kontorsplatser, klipprum, Black box och filmvisningslokaler. Här hittar du Studiostöd och längre ner på sidan kontorsplatser och visningslokaler.

Studiotid Gothenburg Studios 

Gothenburg Studios Development erbjuder studiotid till rabatterade priser. Läs mer...

 

Under pågående projekt kan du erbjudas lokaler eller arbetsplats genom våra partners.

Lokaler och klipprum i Borås

 

Frilagrets Blackbox

Frilagrest Blackbox kan du använda till repetitioner m m. Boka den via webben.

Öppna Kanalens tv-studio

Här erbjuds du göra ditt eget tv-program och du under 25 gör det gratis.

Kontorsplatser

Kontorsplats Gothenburg Studios 

För att få tillgång till projektplats på Gothenburg Studios önskar vi en tidsplan och en projektbeskrivning. Kontorsplats erbjuds då efter bedömning och utefter tillgång. T ex finns Studiocafé där du skulle kunna upprätta en redaktion.

Kontorsplats Filmbryggan

För att få tillgång till projektplats på Filmbryggan önskars en tidsplan och en projektbeskrivning över projektet. Kontorsplats erbjuds då efter bedömning och utefter tillgång.

Kontorsplats KulturUngdom

För att få tillgång till projektplats på KulturUngdom önskars en tidsplan och en projektbeskrivning. Kontorsplats erbjuds då efter bedömning och utefter tillgång.

Kontorsplats Innovatum - Trollhättan

Under kortare projekt får du som medlem i Filmcloud tillgång till en arbetsplats på Innovatum. För att få tillgång till projektplats på Innovatum önskar vi en tidsplan och en projektbeskrivning. Kontorsplats erbjuds då efter bedömning och utefter tillgång. 

(Max 7 dagar/år per Filmcloudmedlem)

Filmvisningsrum Innovatum - Trollhättan

Biosalong för ca 70 personer utifrån tillgång.

 

För mer information kontakta respektive samarbetspartner.