Konstnärligt masterprogram i film HDK-Akademin Valand

I det tvååriga masterprogrammet i film på HDK-Valand ligger fokus på att utveckla dina forskningsfärdigheter och kreativa verktyg för att undersöka frågor i och genom rörlig bild. Programmet definierar sig i relation till det omgivande samhället. Som student uppmuntras du att undersöka socialt, kulturellt och politiskt filmskapande och du får förutsättningar att utforska filmmediet och dess etiska och estetiska villkor.

Deadline ansökan
Studiestart

Höst 2023 v35

Information

Förkunskap
Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande.

Studietakt
100%

Ansökan