Kalix Folkhögskola

En ettårig distansutbildning med fokus på film- och serieproduktion

 

Målet med utbildningen hos oss är att ge en bred grundläggande teoretisk kunskap och praktisk kännedom om yrkesroller och arbetssätt inom produktion av dramatiserad långfilm och TV-serier. Utbildningen är upplagd i ett antal veckor på plats i Kalix där man arbetar praktiskt i workshopform, och på distans där du under utbildningen också praktiserar hos produktionsbolag eller teknikuthyrningsbolag för att nå nödvändiga förkunskaper i praktiskt produktionsarbete, olika yrkesroller och den teknik som används. Denna modell möjliggör också att du jämsides med utbildningen får möjlighet att skapa dig goda kontakter i den bransch som du senare kommer att jobba inom.  

Eftersom utbildningen till stor del läses på distans kan du vara bosatt var som helst i landet, däremot behöver du närvara vid de träffar som äger rum på skolan några gånger per år. Du behöver också befinna dig på en plats för att få viss praktik.  

Utbildningen är yrkesförberedande och ger efter genomgången utbildning nödvändiga kunskaper för att arbeta som assistent i film och serieproduktion inom respektive yrkesfunktion.

Sista ansökningsdatum
Utbildningsstart

Hösten 2024

Studietakt

Distans, 1 år

Plats

Kalix

Kostnad

Serviceavgift
Utbildningen är studiemedelsberättigande