K-Pengar KulturUngdom

Ansök för K-pengar 2022

K-pengar är ett regionalt kulturstöd för dig mellan 13 och 30 år som bor i Västra Götaland. K-pengarna räknas som ett skattefritt stipendium och varje år fördelas 1,5 miljoner kronor till olika kulturprojekt av KulturUngdom. Pengarna kan användas till att genomföra projekt och arrangemang inom alla olika konstformer. Exempelvis konstutställningar, teateruppsättningar, filminspelningar, konserter, turnéer, live, workshops, offentliga kulturarrangemang, slöjdande, musikvideos, spoken words, festivaler och massa massa annat.

Vad kan du använda K-pengar till?
Ideella och publika kulturprojekt inom t.ex scenkonst, konst, film, musik, dans, slöjd, och text, med anknytning till Västra Götalandsregionen.

Hur mycket kan du söka?
Du kan söka från 500 kr upp till maxtaket på 25 000 kr. För att kunna söka mer än 15 000 kr måste projektet vara kopplat till flera olika kommuner inom Västra Götalandsregionen.
Ansökningar som överstiger 15 000:- behandlas på stormöten. Din ansökan hamnar på det stormöte som infaller närmst räknat 30 dagar framåt från ansökningstillfället. Uppdaterad info om datum för stormöten finns på KulturUngdoms hemsida.

När kan du söka?
K-pengar kan sökas från mitten av januari varje år fram till vår pengapott tar slut. Sommaruppehåll sker vanligen från mitten av juni till mitten augusti.
Ansökan ska vara inkommen hos oss senast 30 dagar innan ditt projekt startar.

Läs igenom vilka kriterier du måste uppfylla på KulturUngdoms hemsida, och fyll sedan i ansökningsformuläret.

 

Datum

Kan sökas kontinuerligt.
Obs! Sommaruppehåll och juluppehåll.

Vem kan söka

Du mellan 13 och 30 år boende i Västra Götaland

Kontakt

Joen Windahl - Film/K-pengar
joen@kulturungdom.se 
0707-36 33 28

Ansökan