Internationella stöd och stipendier

Internationellt finns det flera finasieringsmöjligheter genom EUs mediaprogram. I de flesta fall är dessa riktade till den audiovisuella branschen för att stödja ett filmen som näring. Det är sällan man kan söka pengar för en enstaka filmidé. I utvecklingen av din film kan det däremot finnas flera möjligheter genom att delta i olika program och genom att i finansieringsstadiet tänka om filmen kan spelas in i andra filmregioner än de svenska så kan det öppna sig möjligheter till samproduktion. Vi försöker här lista några möjligheter som vi trillar över, men har ingen ambition om att göra denna sida heltäckande.

Se länkar i vänstermarginalen.