Studiobygge uppifrån
Foto J. Ekvall från Christer Wahlbergs filmproduktion Min dröm är bättre än Din

Gothenburg Film Studios Development Studiostöd

Gothenburg Studios Development erbjuder ett studiostöd för ej etablerade filmare/kreatörer 16-29 år, boende i Västra Götalandsregionen.Stödet innebär att det går att ansöka om att hyra någon av de tre studiorna till ett 100% rabatterat pris. D v s kostnadsfritt.

Kortfilm, Musikvideo, Konstfilm eller Dokumentär? Studiostödet ges till alla typer av filmprojekt men de som är utforskande och experimenterande ges förtur.

  • Studio 1 (Sound stage) 900 m2 = 1̶8̶.̶0̶0̶0̶ ̶k̶r̶/̶d̶a̶g̶ ̶(̶e̶x̶.̶ ̶m̶o̶m̶s̶)̶
  • studio 2 (Cyclorama one wall) 350 m2 = 9̶.̶5̶0̶0̶ ̶k̶r̶/̶d̶a̶g̶ ̶(̶e̶x̶.̶ ̶m̶o̶m̶s̶)̶
  • Studio 3 (Cyclorama corner) 250 m2 = 9̶.̶5̶0̶0̶ ̶k̶r̶/̶d̶a̶g̶ ̶(̶e̶x̶.̶ ̶m̶o̶m̶s̶)̶

studio med rundhorisont

Studiostödet ges till olika typer av filmproduktioner och riktar sig till ännu ej etablerade filmare/kreatörer boende i Västra Götalandsregionen. Stödet ges främst till filmprojekt som är utforskande och experimenterande.

Ansök

Maila en kortfattad projektbeskrivning tillsammans med projektplan, budget samt motivering till ylva@gothenburgstudios.se