Frame filmfestival
Frame filmfestival

Frame - Regler

Du kan tävla i fyra kategorier under Frame filmfestival:

Mellanvikt: 16–19 år
Tungvikt: 20–26 år
+27: 27 år och äldre
Konstfilm: 16 år och äldre

Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen anmäls i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta som avgör deltagarklass. Regissören ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige när filmen producerades. Observera att du endast kan anmäla din film till en av kategorierna! Du kan alltså inte anmäla en film både till Tungvikt och Konstfilm.

Endast kategorierna Mellanvikt och Tungvikt kan kvalificera sig vidare till Novemberfestivalen.

Produktionsår

Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2021 eller 2022. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Frame, Novemberfestivalen eller någon regional uttagning till Novemberfestivalen, dock har Frame inget premiärkrav så det är fritt fram att skicka in en film som visats i andra sammanhang.

Kort film

Filmen får vara max 15 minuter lång inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen för filmen på anmälningsblanketten måste vara exakt.

Musik och bildrättigheter

Regissören ansvarar för innehållet i filmen. OBS! Detta innebär att regissören skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering. 

Format

Filmen får vara producerad på valfritt format och ska skickas till oss via länk. 

Regional anknytning

För att delta i Frame måste du bo, jobba eller tillfälligt studera i Västra Götalandsregionen. Om du tillfälligt bor på annan ort ska du skicka filmen till oss om du anser att Västra Götaland är din hemregion. Det är inte tillåtet att anmäla filmen till mer än en regional uttagning, oavsett antal regissörer. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Vad behöver jag ta ställning till när jag anmäler min film till Frame?

  • Filmen i sin helhet kan visas i samband med marknadsföring av Frame (samt ev Novemberfestivalen) – valfritt
  • Klipp från filmen kan visas i samband med marknadsföring av Frame (samt ev Novemberfestivalen) – valfritt
  • Kontaktuppgifter lämnas ut i samband med Frame och Novemberfestivalen – obligatoriskt
  • Delaktig i marknadsföring av egen film och Framefestivalen om förfrågan finns hos press – obligatoriskt
  • Filmen får visas under Frame samt Novemberfestivalen 2022 (för Mellan- och Tungvikt) – obligatoriskt

Anmälan av film

Film och anmälan via formulär på webben ska vara hos oss senast den 30 april. Filminlämningen för Frame 2022 är öppen 1 - 30 april. Din film skickar du in genom att du laddar upp den på Youtube/Vimeo och bifogar länken i anmälningsformuläret. Om din film sedan är med i eventuellt urval inför biografvisning ber vi dig om en visningskopia av filmen, så högupplöst och lågkomprimerad som möjligt. Filmen som då skickas in ska vara samma längd och version som filmen som skickades in vid deadline i april. Små justeringar som colorgrading accepteras. Omredigering eller större förändringar accepteras inte. 

Urval

Mellan- och Tungviktsklassen
Vår ambition är att visa så många bidrag som möjligt av de som skickas in till Frame, men på grund av begränsad programtid gör vi ett urval inför biografvisning.
Urvalet bestäms av urvalsgruppen som består av unga filmare och kreatörer som är verksamma i regionen. Urvalsgruppen nominerar ett visst antal filmer i båda viktklasserna till juryn. Det är juryn som beslutar vilka filmer som belönas med pris. Årets urvalsgrupp och jury presenteras på frame.nu.

27+
Frame väljer ut 6-8 filmer som visas under festivalen. Juryn utser vinnaren bland dessa.

Konstfilm
Frame väljer ut 6-8 filmer som visas under festivalen. Juryn utser vinnaren bland dessa.

Novemberfestivalen 

Frame är en regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen i Trollhättan. Filmare i åldern 16-26 år som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Västra Götalandsregionen kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning. Mer information om Novemberfestivalen – arena för ung svensk film finns på www.novemberfestivalen.se

Deadline filmanmälan

30 apr 2022

FEstivaldatum

15 - 17 sep 2022

Filminlämning

Filminlämningen är öppen 1 - 30 april 2022

Filmanmälan

Anmäl din film till: