Finansiärer

FilmCloud är en del av Förvaltningen för kulturutveckling (fd Kultur i Väst) som projektäger och finansierar.

FilmCloud finansierades av Västra Götalandsregionens kulturnämnd mellan 2013 0ch 2016.

FilmCloud fick medel från Svenska Filminstitutet för att under 2013 lyfta och stödja unga kvinnors filmskapande.

Det innehåll som  filmcloud.se består av, synliggör och förmedlar är samarbetsinsatser, resurser och medel från Huvudpartners.