Filmisk Gestaltning Baskurs 15 hp HDK-Akademin Valand

På denna baskurs i filmisk gestaltning får du lära dig grundläggande filmiska arbetsmetoder. Under kursens gång möter du begrepp som observation, iscensättning, avbildning, rum, tid, det egna seendet och lyssnandet. Kursen innehåller övningar i filmisk gestaltning och en introduktion i grundläggande inspelnings- och redigeringsteknik. Som student kommer du få träna på att föra en konstruktiv dialog kring ditt eget och dina kurskamraters arbeten.
Kursen är en nätbaserad distansutbildning med start efter sommaren mellan 31 aug 2020 - 17 jan 2021 och består av onlineseminarier, gruppkritik och föreläsningar.

Deadline ansökan
15 apr 2020
Anmälan öppnar

16 mars 2020

Studieperiod

31 aug 2020 - 17 jan 2021

Information

Förkunskap
Grundläggande behörighet

Studietakt
50% Distans

Ansökan