FilmCloud projektstöd höst 2024

Varje år delar FilmCloud ut projektstöd till kortfilm och dokumentär i form av stipendium på 25000 kronor

 

FilmCloud projektstöd är till för dig som vill utvecklas genom att göra film. Din kortfilm kan vara spelfilm, dokumentär, animerad, konstfilm eller en kort pilot till ett serieformat. FilmCloud projektstöd kan sökas av regissörer, producenter och manusförfattare från 18 år till och med 30 år, boende i Västra Götaland. Tidigare mottagare av FilmClouds projektstöd kan du hitta här.

Ansökan

Projektstödet söker du i formulär här på denna sidan genom att presentera dig själv och ditt projekt. Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, manus eller treatment, kostnadskalkyl, CV med filmografi och länk till tidigare film. I någon av dokumenten CV eller projektbeskrivning ser vi gärna en motivering till varför du söker och vad du tänker dig att stödet skall gå till. Var inte rädd för att fråga om du undrar något om innehållet.

 • Projektbeskrivning
  Kan innehålla följande:
  - Synopsis (En kort sammanfattning av berättelsen).
  - Bakgrund till filmidéen.
  - Presentation av team och medverkande.
  - Tidsplan (Förproduktion, inspelning, efterbearbetning och lansering).
  - Målgruppsbeskrivning och var du når publiken.
  - Kostnadskalkyl/Budget (Ställ upp kostnader inom projektet. Även eventuella kostnader som inte täcks av stipendiet).
  - Status (Beskriv var i processen filmen är)
 • Manus och/eller treatment
 • CV (Dina erfarenheter och utbildningar som stärker ditt kunnade om film).
  - Presentation av dig (lite om din bakgrund, ditt nu och lite om hur du ser på dig själv framåt som filmare).
 • Länk till tidigare film. (Med ev lösenord)

Länkar till rörligt bildmaterial som inte får plats i nedanstående formulär kan du ha i projektbeskrivning eller CV. (till exempel andra filmer, redan inspelade sekvenser eller pilot).

 

Regissören Emelia pekar
Emelia Hansson regisserar "Dagfjäril" på Orust efter att ha fått FilmClouds projektstöd 2017. Efter tre års filmregistudier på Stockholms Konstnärliga Högskola var hon åter aktuell med kortfilmen "Hel" på Göteborg Film Festival 2024.

Riktlinjer och villkor:
FilmCloudmedlem boende i Västra Götaland från 18 till och med 30 år gammal kan söka stödet. FilmCloudmedlem blir du gratis här. Stödet kan sökas för kortfilm på max 15 minuter, dokumentär på max 60 minuter eller en pilot  på max 15 minuter till ett serieformat. Alla genrer är välkomna; spelfilm, animation, experimentell, konstfilm o.s.v.
Fler riktlinjer och villkor hittar du längre ner på sidan.

Beslut och urval
Räkna med 6 veckors handläggningstid efter sista ansökningsdag. En urvalsgrupp gör en sammanvägd bedömning och väljer vilka projekt som tilldelas FilmClouds projektstöd. I urvalsprocessen synas projekten med kvalitetsbegreppen: originalitet, angelägenhetsgrad och utveckling av hantverksskicklighet. Urvalsgruppen gör även en bedömning av projektets genomförbarhet. Då tittar vi bland annat på hur långt fortskridet projektet är, hur många och vilka som är inblandade och om det är genomförbart utifrån resurser och finansiering. Vi följer även mål om att utvalda projekt skall representera mångfald av historier, genrer och filmskapare. Urvalsgruppens val kan inte överklagas annat än om urvalet bryter mot någon av riktlinjerna.

Kontakt
Har du frågor och funderingar kring stödet? Kontakta Martin Hammar på martin.h.hammar(@)vgregion.se eller 0707562952

FilmCloud är en del av Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen.
FilmCloud projektstöd delas ut som ett stipendium för att stärka regionens unga filmskapare i deras utveckling. 

Sista ansökningsdatum
Vem kan söka

Filmare boende i Västra Götaland mellan 18 och 30 år kan söka (du är under 31 år när du söker) 

Besked

6 veckor efter ansökan

Riktlinjer

Läs även riktlinjer längst ner på sidan.

Information

Har du frågor så kontakta
Martin Hammar

Ansökan
Formuläret öppnar 16 aug 2024