Illustration av en man och två kvinnor. Pratbubblor med tecken för stopp, puse och play.
Illustration: Felicia Fortes

Film i Väst: Talent to Watch 2022 – korta format

Film i Väst utlyser möjligheten att söka utvecklingsmedel för korta format under 2022 som en del av satsningen Talent to Watch.

 

Utvecklingsmedel kan sökas för kortfilm eller andra korta format med en tänkt längd på under 20 minuter, och som kan räknas som fiktion eller hybridfilm. Minst 50 % av det sökta beloppet måste spenderas i Västra Götalandsregionen.

 

Vad kan man söka för?

Som kreatör kan du löpande under året söka upp till 50 000 kronor för att använda till utveckling av ett projekt i kort format. Minst hälften av det sökta beloppet måste användas för att koppla på en professionellt verksam person till projektet, exempelvis en dramaturg, manusförfattare eller liknande. Du kan även söka för att som producent och regissör/manusförfattare testa på ett samarbete ifall ni inte tidigare arbetat tillsammans.

Vem kan söka?

Du som söker är antingen producent, regissör eller manusförfattare för projektet, och du ska ha gjort minst en kortfilm eller motsvarande (musikvideo, vlogg, reklam, teater osv) om någon av dessa funktioner. I bedömningen tittar Film i Väst på aspekter som genomförbarhet, konstnärliga och hantverksmässiga kvalitéer i tidigare projekt, projektet angelägenhet och originalitet, vilka behoven är för utveckling och hur du/ni tänker använda de pengar som ni söker.

Hur söker man?

Läs mer om hur du söker på Film i Västs sida.

När kan man söka?

Film i Väst tar emot ansökningar löpande, men har ingen handläggning av nya projekt mellan 15 juni och 15 augusti.

 

Talent to Watch - utveckling av långfilm

Under 2022 kommer Film i Väst välja ut tre långfilmsprojekt (fiktion eller hybrid) som får en utvecklingsinvestering om 200 000 kronor vardera. Projektet måste vara knutet till ett etablerat produktionsbolag och ha en egen insats om minst 50 000 kronor (praktisk insats går bra), i övrigt krävs inga ytterligare finansiärer. Med etablerat produktionsbolag menas ett bolag som framgångsrikt producerat flera kortfilmer eller har dokumenterad erfarenhet av långfilmsproduktion.

Fokus ska ligga på den kreativa utvecklingen av projektet och kan innefatta manusarbete, research, casting, att göra en pilot och liknande. Läs mer på Film i Västs sida.

Sök löpande fram till
Om

Utvecklingsmedel för korta format

Frågor

Kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär
jenny.luukkonen@filmivast.se.