Film i Väst

Film i Väst skapar förutsättningar för filmproduktion genom att bidra till finansieringen av filmprojekt. Investeringen i den enskilda filmen gör Film i Väst till samproducent och delägare och i dag är Film i Väst en av de mest framgångsrika regionala filmfonderna i Europa. Mer än 300 långfilmer har samproducerats sedan den första i raden nådde en bioduk 1997. Många av dem hör till landets största bioframgångar.

I Film i Västs uppgifter ingår också att skapa förutsättningar för att nya, unga talanger i regionen ska få möjlighet att utvecklas. De förutsättningarna ges dels via samproduktion av semiprofessionella filmskapares kortfilmer och dels via genererande av arbetstillfällen på professionella långfilms- och  TV-dramaproduktioner.

I samarbete med FilmCloud stödjer Film i Väst exempelvis examensfilmerna från Akademin Valand, Novemberfestivalen samt deltar i FilmClouds föreläsningsverksamhet.

Film i Väst driver registret Filmservice som hjälper branschen att hitta rätt kompetens i Västra Götaland. Läs mer..