Echoes - Svenska Filminstitutet - SVT

Echoes är Svenska Filminstitutets och Sveriges Televisions nya satsning på kort spelfilm. I satsningen ska upphovspersonen fritt tolka svensk musik - en låt, en artist, ett album eller en musikalisk värld. Deadline för ansökningar är 15 januari 2024.

 

Filmerna kan till exempel innehålla rollfigurer baserade på personer från en låttext, eller en stämning från en sång eller ett album. Echoes vill med musikens dramaturgi ta ett steg bort från diskbänksrealismen - och även uppmuntra till nya samarbeten mellan filmskapare och musiker.

Sex filmer på cirka tio minuter beviljas totalt en miljon kronor fördelat på produktionsstöd från Filminstitutet och samproduktionsinsats från Sveriges Television. Projekten kan sen även söka tilläggsfinansiering från regionala produktionscentrum. De färdiga filmerna har premiär i januari 2025 på Göteborgs filmfestival och visas därefter på SVT.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent med en regissör som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Stödbelopp och finansiering

De sex filmer som blir utvalda får 500 000 SEK i produktionsstöd från Filminstitutet samt ytterligare 500 000 SEK i samproduktionsinsats och visningsrätt från Sveriges Television.

Tankar från konsulent och redaktör

– Musik förenar människor och kan vara både universell och privat. Den speglar människan och samtiden och hjälper oss att förstå oss själva och världen. I Echoes ska filmare använda musik både som inspiration och ram för sin film, säger Ami Ekström, filmkonsulent för kortfilm och nya format på Filminstitutet.

– Vi hoppas på filmer som tar ut svängarna rejält och frammanar stora känslor. Att de når brett, att de tål att samlas kring och att de kan få leva här och nu för att sedan bli ett fint tidsdokument över vår tid, säger Valentina Chamorro Westergårdh, redaktör SVT Kortfilm.

Deadline ansökan
Frågor

Kontakt Filminstitutet
Patrik Axén
Produktionscontroller
patrik.axen(@)filminstitutet.se
Tel: 08-665 12 01
 

Kontakt Sveriges Television
Valentina Chamorro Westergårdh
Redaktör på SVT Dokumentär & Kortfilm
valentina.chamorro.westergardh(@)svt.se
Tel: 073-712 42 72