Fyr på kust och texten Doc Out West

Doc Out West 2023 – utvecklingsprogram för dokumentärfilmare

Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kr. Nu söker vi dig som påbörjat din nästa film!


I Doc Out West får de deltagande filmarna (två från respektive region) möjlighet att träffas och knyta kontakter och nätverka med varandra och samtidigt i workshops, övningar och samtal möta verksamma inom filmen. Detta görs i tre träffar under hösten 2023, en i varje region. Då ges du som filmare möjlighet att utveckla din egen filmidé till kort eller lång dokumentär, i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjuden föreläsare/processledare.

Inbjudna filmare
Till varje mötestillfälle finns inbjudna filmare som fungerar som samtals- eller processledare. I år är vi glada att kunna presentera att Carl Javér, Grace Maharaj och Jenifer Malmqvist träffar deltagarna i Doc Out West i egna workshops. De skapar övningar och handleder deltagarna i programmet efter den modell som passar dem själva. Utifrån egna erfarenheter delar de med sig tankar om hur man förvaltar och fördjupar idéarbetet, hittar finansiärer och når ut med sin film till en publik.

Tre porträtt av filmarna
Jenifer Malmqvist (Foto: Ita Zbroniec-Zajt), Grace Maharaj (Foto: Carl Finmo) och Carl Javér (Foto: Vilda Bomben Film) träffar deltagarna i Doc Out West i egna workshops.

Mer om programmet

Kostnad: Utvecklingsprogrammet är avgiftsfritt (vissa fika och måltidskostnader kan förekomma).

Stipendium: Kopplat till utvecklingsprogrammet Doc Out West finns ett stipendium på 10 000 kr. Stipendiet erhålls av de deltagare som blir antagna och väljer att gå programmet. Din dokumentärfilmsidé och ditt utvecklingsbehov som filmskapare är urvalsgrundande. Stipendiet utbetalas av samarbetspartnern i din region. Läs mer om kriterier nedan.

Ansökan och urval: Varje region ansvarar för urvalet av deltagare från egna regionen. I urvalsprocessen lägger vi fokus på både ditt projekt i utveckling och ditt personliga utvecklingsbehov som filmskapare.

Du som är från Västra Götaland söker genom formulär här på FilmClouds sida. Ansökan innehåller personuppgifter, cv, ambitionsbeskrivning, projektpresentation och länk till tidigare film. Din ansökan och projektpresentationen av din dokumentärfilmidé är urvalsgrundande. I urvalsprocessen tar FilmCloud också hänsyn till geografisk spridning, konstnärlig kvalité och tidigare erfarenhet liksom att vi applicerar ett mångfalds- och genusperspektiv.

Vem kan söka: Du är kanske inte fullt etablerad eller ett s k fullfjädrat proffs, men att har ambitionen att arbeta med dokumentärfilm inom en snar framtid. Vi tänker att du kan ha genomgått en filmutbildning eller och gjort en eller flera dokumentärer (korta eller långa) som visats på festival, tv eller bio (eller att du kanske har motsvarande erfarenhet som kan visa ditt engagemang). Se din regions hemsida för utvecklingsprogrammet.

Sökande från Västra Götaland är medlemmar (gratis) i FilmCloud och boende i regionen. Du är över 18 år när du söker. Vi har ingen övre åldersgräns i detta program. Du har en projektbeskrivning på din nästa film och påbörjat arbetet men har inte börjat klippa filmen på allvar. Projekt som kan betraktas som examens- eller skolprojekt kan inte användas i ansökan (du kan ha påbörjat arbetet med din idé under utbildning men projektet får inte vara något som är betygsgrundande eller ett som du åberopar för att få fullgjort din utbildning). Om du går på en filmutbildning nästa termin så ser vi det som att du redan har ett sammanhang med handledning för ditt projekt. Går du däremot annan utbildning utan filmkompetens är du välkommen att söka. 

Deadline: Ansök senast 12:e juni. (Du kommer att få besked om du är antagen runt midsommar och stipendiet betalas ut efter första nätverksmötet.)

logotypes
Deadline ansökan
Schema Doc Out West 2023


7 - 8 sep 2023
i Västra Götaland
med Carl Javér

6 - 7 okt 2023
i Värmland
med Grace Maharaj

16 - 18 nov 2023
i Halland
med Jenifer Malmqvist


8 dec 2023 (Prel)
Avslutande möte


§ Vi vill att du kan närvara på alla möten, så var säker på att du kan ovanstående datum innan du söker!

Stipendium

10.000 kronor

Kostnad

Avgiftsfritt (vissa fika och måltidskostnader kan förekomma).

Platser

2 stycken per region

Ansökan