Dagbesked för dramaproduktioner inom film och tv (Självstudier) - Kulturakademin

Dagbesked är ett dagligt underlag för dramafilmsinspelningar och det viktigaste enskilda dokumentet kring vad som skall filmas under dagen, detaljer kring tider, platser, medverkande och annan info.

Alla dramaproduktioner är unika och det finns egentligen inget standardformulär, inget rätt eller fel och inga direkta läroböcker. Men alla produktioner behöver ett dagbesked. 
Men vad är ett dagbesked och hur används det? Vilken information behöver vara med på ett dagbesked och vad går att förbereda?

Syftet och målet med den här webbkursen är att framför allt du som produktionskoordinator dels ska få kunskap om hur du skriver ett dagbesked, dels få inspiration och tips. För dig som har jobbat länge, finns delar av kursen som kan fördjupa din kompetens.

Webbutbildning

Den här utbildningen bygger helt på egenstudier, i form av video, kursmaterial och självtester. Eftersom kursen är online bestämmer du själv var, när och i vilken takt du tar del av materialet. Du kan även pausa kursen och återkomma senare. 

 

Sista dag du kan starta kursen
Datum och tid

Denna utbildning kan du delta i nu fram till
31 dec 2022

Eftersom kursen bygger på självstudier, antas ansökanden allt eftersom de kommer in om du uppfyller grundkriterier.

När du blivit antagen bestämmer du själv var, när och i vilken takt du tar del av materialet.

Upplägg

Kursens totala längd är 72 minuter, uppdelade i 6 filmade avsnitt (som är mellan 3-23 minuter). Kursmaterial bifogas innehållande tips, mallar och kollektivavtal.

Plats

Online

Vem

Framför allt för dig som arbetar som produktionskoordinator inom drama för film och tv men även för dig som behöver få mer kunskap kring dagbeskedets funktion
Förkunskaper och antagningskriterier
Läs mer här

Länkar
Språk

Svenska

Ansökan