Audiovisual Days

Två dagar för innovation och kreativt skapande av film, tv och VR

Audiovisual Days är mötesplatsen för innovation och kreativt skapande inom film, tv och VR.

Äger rum på hösten. Datum 2020 kommer. 

Ambitionen med Audiovisual Days är att erbjuda ett brett innehåll kring internationellt aktuella frågor, inte bara i filmbranschen, utan för alla som jobbar med utveckling av film, tv, spel, VR/AR/XR och annan rörlig bild. Dessa dagar kan ge dig nya kunskaper och kontaktytor för att skapa morgondagens starka berättelser och upplevelser.

Audiovisual Days genomförs i samarbete med:

Hösten 2020
Plats

Visual Arena, Göteborg