Att hitta sin publik 30 hp HDK-Akademin Valand

Kursen riktar sig till dig som är verksam inom filmområdet och behöver tänka innovativt kring publikarbete. Syftet är att utveckla din förmåga att skapa möten mellan film och publik, och utforska nya produktionsformer och visningsmöjligheter för bild-och filmkonst.

Du övar dig i att tänka strategiskt i alla faser, från genomförandet till de aktiviteter som skapar mervärde runt ett verk, till exempel samtal, seminarier och workshops. Utifrån en specifik kontext får du arbeta praktiskt och träna på att identifiera möjliga former för samverkan för att förverkliga dina projekt. Du lär dig också att göra självständiga avväganden och kvalificerade bedömningar av ekonomiska och juridiska villkor.  

Kursen består av föreläsningar, seminarier, workshops, platsbesök, grupparbete, projektarbete, fallstudier och individuell handledning. Studierna bedrivs genom ett undersökande, kollaborativt förhållningssätt. Perspektiv från en rad olika aktörer på filmområdet lyfts också in under kursens gång.

HDK-Valand samverkar med partners som Forum för Visuell Praktik, Göteborg Film Festival, Handelshögskolan och andra institutioner inom Göteborgs Universitet. Kring denna kurs sker även samarbete med Filmkontoret Göteborgs stad, bland annat i samband med publika arrangemang och specifika gästföreläsningar.

Deadline ansökan
15 apr 2020
Anmälan öppnar

16 mars 2020

Studieperiod

31 aug 2020 - 6 jun 2021

Information

Förkunskap
Grundläggande behörighet
Urvalet baseras på arbetsprov.

Studietakt
50% Distans

Ansökan