Återrapport FilmCloud projektstöd

Detta formulär är till för dig som fått FilmCloud projektstöd. Här kan du efter avslutat projekt skapa din rapport.

Personuppgifter

Delar av de uppgifter som du lämnar här kan komma att publiceras på webben eller användas i trycksaker och annan kommunikation. Det kan vara presentationsidor av projekt, artiklar eller social media.

Projektuppgifter

När genomfördes projektet? t ex maj- juni 2019
Beskriv kort vad din film handlar om.
Beskriv lite kort vad du tar med dig för erfarenheter från projektet och beskriv gärna vilken roll FilmCloud projektstöd spelade för genomförandet. Hela eller delar av din text kan användas och publiceras på webben.
Vi förstår om du inte vill visa filmen förrän efter en viss tid och kommer inte visa den i offentligt sammanhäng utan en öveenskommelse med dig. Tänk på att du kan även visa filmen eller en trailer, under din profil.
Ladda gärna upp 3-4 bilder från inspelning och film. FilmCloud har rätt att använda bilderna i kommunikation på web och i trycksaker. Glöm inte att ange fotografens namn. (Kanske i filen). Packa filerna i en zip-fil.
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, eps, jar, rar, tar, zip.
Om du vill ladda upp en text, presentation eller projektbeskrivning.
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.
Här kan du skriva sådant som du inte fått plats med i annat fält. t ex fotoinformation eller om du har önskemål kring hur filmen publiceras.
Denna information du nu lämnar godkänner du att vi lagrar på Förvaltningen för kulturutveckling/VGR. Vi kommer att dela viss kontaktinformation med våra partners i detta projekt och dela hela eller delar av din projektbeskrivning med jurymedlemmar. Ansökningar kommer att diarieföras vilket innebär att delar av din ansökan blir en offentlig handling. Du måste godkänna detta för att kunna söka stödet.

Här kan du läsa mer om insamling av personuppgifter vid anmälan till ett evenmang hos FilmCloud och Förvaltningen för kulturutveckling.