Anna-priset - Sök nu! - WIFT

Anna-priset vill öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och belysa hur den har betydelse för filmbranschen, så att kvinnor ges lika möjlighet att berätta sina historier.

 

Anna-priset är ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. Vinnaren presenteras i mars 2024 på Tempo Filmfestival.

 

Bakgrund

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women n k Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en filmbransch där kvinnor ges lika möjligheter att berätta sina historier.

Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Vem kan söka?

Alla som har en idé och vill genomföra ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet tolkar och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål (CEDAW) kan söka. Projektet skall även kunna visa någon form av koppling till Sverige, i form av tex samarbetspartner, geografisk plats, medverkande, konstnärlig idé, upphovsman, etc

Priset är ”fritt” i bemärkelsen att projektet inte är bundet till format, längd eller andra av juryn förutbestämda kriterier.

Både män, kvinnor och icke-binära personer kan söka.

Ansökan

Ansökan till Anna-priset 2023 är öppen mellan 17 november t.o.m. 7 januari 2024. Därefter sker en urvalsprocess med hjälp av en jury bestående bl.a. av representanter från WIFT Sverige och UN Women Sverige. Ansök här ›

Tidigare vinnare

2021  Jonelle Twum
2020 Natalie Álvarez Mesén
2019 Lovisa Sirén 
2018 Fanny Ovesen
2017 Victoria Verseau
2016 Fanni Metelius
2015 Emilia Henriksson 
2014 Neta Norrmo

Deadline ansökan