100 år på 2 dagar - Kulturakademin

Epokkurs scenografi inom film/tv-drama

 

En epokhelg i scenografins tecken. En fullspäckad lördag med 100 år av möbler och inredning, tapet och färger, el och eluttag samt olika miljöer interiört och exteriört. Du kommer att få möta flera föreläsare som är experter inom sina respektive områden. På söndagen fortsätter kursen i Le Village Antik på Nordhemsgatan där innehavaren kommer att berätta om olika föremål från det gångna seklet.

Syftet med kursen är att du ska få en överblick av olika epoker under 1900-talet. Målet är att du genom ökad kunskap och med hjälp av kursmaterial får med dig verktyg för hur du lättare navigerar i olika epoker.

Innehåll lördagen den 4 december kl. 10.00 - ca 16.00

Bilden, verkligheten och historiska interiörer
Birgitta Martinius, samlingsintendent vid Röhsska museet berättar om inredningar och möbler från sent 1800-tal och fram till 1970-tal. 
I föredraget får du ta del av hur hemmiljöerna har utvecklats och förändrats och vad som har varit karaktäristiskt för olika tider, men också skillnad mellan den ideala bostaden så som den framträder i stilhistorisk litteratur och hur det egentligen såg ut i vanliga hem. Genom dokumentära bilder kan vi exempelvis få en fördjupad kunskap om hur tavlor har placerats på vägg, vilka krukväxter som stått i fönster, lampor i taket, bordsdukar, prydnadskuddar, radioapparater och telefonbord. Dessa autentiska bilder, som oftast tagits av amatörfotografer, är viktiga källor för att kunna skapa realistiska och sanna rekonstruktioner av en svunnen tid. 
Birgitta kommer visa exempel hur sådant material kan användas i filmsammanhang och var du finner källor till ett breddat bildmaterial.

Om hemmens största ytskikt; golv, väggar och tak – material, färger & mönster under 1900-talet
Föreläsare är Ann-Charlott Strandberg, byggnadsantikvarie på Lim & Handtryck i Mölndal.

Om 1900-talets bebyggelse – ute och inne under förra seklet

Under Carina Carlssons föreläsning får du lära dig om hur olika typer av miljöer sett ut och förändrats under 1900-talet, såväl interiört som exteriört. Du får tips om vad som är typiska kännetecken för olika tider, vad som gör att en miljö upplevs som autentisk, och var mer information kan inhämtas.

EL och Telefoni under 100 år

Henrik Nilsson kommer att berätta om installationer i olika miljöer, om hur strömmen leds vidare, till strömställare, uttag mm. Du får också lära dig mer om belysning och telefoni samt föremål från vedspisen till mikron. Dessutom kommer du att få veta vad som var pigans mardröm.

Innehåll söndagen den 5 december kl. 12.00 - ca 14.00

I antikaffären Le Village Antik kommer innehavaren Karl Ahlgren visa och prata om olika föremål från förra seklet.

Texten uppdateras, läs mer på kulturakademins sida.

Föreläsare: Birgitta Martinius, Ann-Charlott Strandberg, Carina Carlsson, Henrik Nilsson, Karl Ahlgren

Ansök senast
Datum

Lördag 4 dec 10.00- ca 16.00
Film i Väst, Kungsgatan 7, Göteborg

Söndag 5 dec 12.00-14.00
Le Village Antik, Nordhemsgatan 24, Göteborg

Plats

4 dec Film i Väst
Kungsgatan 7

5 dec Le Village Antik 
Nordhemsgatan 24 

Vem

Rekvisitörer, rekvisitaassistenter, scenografer, scenografiassistenter och attributörer inom film/tv-drama samt övriga intresserade i mån av plats
Antagningskriterier. Läs mer

Länkar
Språk

Svenska

Ansökan