Kamera och kvinna vid dator
Arkivfoto: Donald Tong / Pexels

Tara fick stöd för sitt filmprojekt – nu kan fler söka

Snart är det sista ansökningsdag för Voices, ett stöd som delas ut till nya talanger i filmbranschen. En av dem som redan har fått stöd är Tara Mahmoudi Zadeh, som fick en idé om att göra en film som ett tillägg till historien om Backabranden.

Denna artikel är först publicerad i VGR Fokus 2022-10-14

Filmidén kom över Tara Mahmoudi Zadeh för två år sedan. En spellista från uppväxten fick henne att tänka på de glada förväntningar barn och ungdomar måste ha känt inför diskotekskvällen.

– Det är svårt att se något annat än katastrofen, för det är den vi har levt med i 24 år. Men det finns en annan bit av historien som vi inte ser lika tydligt, säger hon.

Tara Mahmoudi Zadeh var bara sju år gammal när brandkatastrofen inträffade. Det var först när hon flyttade till Hisingen som hon började reflektera över den allt mer. Att gå förbi minnesplatsen varje dag väckte starka känslor och jobbiga minnen.

–  Efter ett tag började jag tänka på andra delar av historien. Innan katastrofen hade det varit en glädjerik plats där nästan 400 ungdomar hade samlats för att göra något kul på sitt höstlov.

Nu skriver Tara Mahmoudi Zadeh på ett långfilmsmanus som utspelar sig under den där oktoberkvällen 1998. Till sin hjälp har hon en överlevare.

– Jag skrev ett brev till henne där jag berättade om mina tankar. Hon hörde av sig, och nu har vi påbörjat arbetet tillsammans. Jag upptäckte att det fanns mycket mer att berätta än det kortfilmsmanus jag skrev från början.

Fick stöd för en pilot

Tara Mahmoudi Zadeh läser Almas manusutbildning på distans och arbetar parallellt med sitt långfilmsprojekt. Hon beviljades nyligen projektstödet Voices via Filmcloud som är en verksamhet för unga filmskapare inom Västra Götalandsregionen. Stödet på 60 000 kronor har hon använt för att göra en tio minuter lång pilot, som nu ligger till grund för Tara Mahmoudi Zadehs fortsatta arbete.

Hon beskriver plattformen som viktig för henne som ung filmskapare och vägledande för att hitta sin egen röst.

– Filmcloud är en plattform som har så otroligt mycket. Möten, stöd, många olika former av människor som möts.

Samspel med andra

Tara Mahmoudi Zadeh lyfter fram samspelet med andra som en viktig ingrediens i sitt skapande och menar att skrivandet inte nödvändigtvis behöver vara ett ensamt yrke. Att involvera andra och få kommentarer om det hon gör tror hon är en viktig del i skapandeprocessen.

Särskilt nu när hon tar sig an det sår som finns i de flesta göteborgares medvetande.

– Det är en kollektiv historia och jag väljer att skriva utifrån en familjs röst. Det känns läkande att få stanna i glädjen som var. Att så många drogs dit och såg fram emot festen. När man pratar med folk verkar alla ha en koppling. Man känner någon som var där eller var på väg dit själv. Det gör det så himla starkt.

Text: Julia Collinius