logga

Dags att söka utbildningar 2020!

Nu är det dags att söka årets program och kurser för dig som drömmer om att jobba med film. Nedan hittar du en uppdaterad artikel ifrån tidigare år där vi har samlat en mängd spännande kurser och utbildningar över hela landet.

Vi har också listat utbildningar på denna sida!

Lycka till med era ansökningar!

Idag finns det massor av olika slags filmutbildningar att söka i Sverige. Eftersom det finns så många inriktningar och utbildningsnivåer så kan det naturligtvis vara svårt att veta vad du ska välja, vilket lätt kan skapa en känsla av att du måste välja rätt redan från början. I vissa fall stämmer det, men i andra fall kan livet ta andra – och intressantare - vägar än du själv planerat. Vår uppmaning är därför: Sök först och tänk sedan! Och sök alltid flera stycken utbildningar på en gång.

Utan utbildning riskerar du att behöva tillägna dig kunskaper i onödigt långsam takt. En utbildning dig tillfälle att under en intensiv tid förkovra dig och grundlägga kunskaper för livet. Bortsett från den rena undervisningen så innebär det också att få möjlighet att ingå i ett större filmsammanhang, att bygga viktiga nätverk och knyta vänskapsband för framtiden, och mycket av detta utgår från att dagligen diskutera och utbyta erfarenheter. Du kommer att utveckla din konstnärliga förmåga och ditt sätt att prata om och se på rörliga bilder och dess roll i samhället. De flesta som kommer in på de utbildningar som betraktas som högre har gått någon form av förberedande utbildning. Så gardera dig och sök nu, och sök gärna flera stycken!

Förberedande utbildningar

Vissa typer av utbildningar kallas för förberedande utbildningar. Men det är inte nödvändigtvis så att de är förberedande för just högre utbildning. De kan vara förberedande för arbetslivet eller helt enkelt bara för livet. I Sverige har vi flera olika skolformer: Folkhögskola, yrkeshögskola, samt högskola och universitet. Dessutom har studieförbunden utbildningar uppbyggda som t ex kvällskurser eller studiecirklar. Utbildningssystemet är uppbyggt som en trappa, men det är en trappa som du kan kliva av när du vill, och du kan hoppa upp och ner i den efter eget behag. Det kan t ex finnas all anledning att du går en Yh-utbildning med en inriktning som intresserar dig, trots att du redan gått en högskoleutbildning. Förberedande utbildningar handlar ofta om att du skall ta till dig grundläggande kunskaper, vilket folkhögskolornas utbildningar oftast erbjuder, men det finns även en Baskurs i Film 30 hp på StDH (Stockholms Dramatiska Högskola) mitt i Stockholm. (Lärare på den utbildningen är Per- Anders Ring som är utbildad vid Polska Nationella Filmskolan i Łódź. Att utbilda sig utomlands är alltså även det ett alternativ, men inget som vi går in på i denna artikel.)** Även Akademin Valand har en baskurs på 15 hp i Filmisk gestaltning som är nätbaserad och går på halvfart.

Ovan nämnda utbildningsformer berättigar till studiemedel och kostar ingenting. Men det finns dessutom utbildningar som bygger på att alla elever betalar en ganska hög avgift. En sådan är t ex  Stockholms Filmskola, och Filmskolan på Kulturama. Dessa utbildningar ger dig ändå  rätt till studiemedel.

Folkhögskolor – Filmlinjer

Utbildningarna är ofta ettåriga med möjlighet att söka ett andra år som i regel är mer specialinriktat. De flesta folkhögskolor är också internatbaserade vilket i sig är berikande. Du träffar människor som är lika intresserade av film som du, och ni kommer ständigt att leva i en miljö där filmen är det centrala. Många samarbeten som lett till filmer och t o m gemensamma företag har startat på folkhögskolor.

Folkhögskoleutbildningarna Fridhem folkhögskolaMolkom folkhögskola och Katrinebergs folkhögskola utanför Falkenberg har gott renommé. De erbjuder ett- eller tvååriga där du får testa på olika roller inom en filmproduktion, vilket ju är ett perfekt sätt att hitta det yrke som passar dig bäst om du planerar att söka vidare till en högskoleutbildning.  Kalix folkhögskola väljer att inkludera TV i sin Film och tv-utbildning och det finns folkhögskolor vars linjer helt fokuserar på TV som t ex KaggeholmGotlands Folkhögskola har en FilmCrew-utbildning för film och TV som ger deltagaren kunskaper att frilansa och ha eget produktionsansvar. Missa inte att även Göteborgs folkhögskola har en filmproduktionsutbildning

Folkhögskolor - Speciella inriktningar

Det finns även folkhögskolor som valt att fokusera på vissa områden inom film istället för att ge allmänna linjer. På Kvinnofolkhögskolan i Göteborg ges den ettåriga kursen Filmaktivism. Där kan du fördjupa dig i feministisk teori genom filmanalys och eget filmskapande. Om du intresserar dig speciellt för dokumentärt berättande så finns Biskops-Arnö som har två ettåriga kurser i dokumentärt berättande. Skurups Folkhögskola erbjuder en tvåårig utbildning inriktad mot både drama och dokumentär. Även Röda korsets folkhögskolaGlokala Folkhögskolan och Ölands Dokumentärfilmskola har dokumentärlinjer som bygger på att man jobbar i projektform. Nordiska filmskolan är en ettårig utbildning och är för dig som är intresserad av berättande inom film och rörlig bild. 

Yh-utbildningar

Yrkeshögskolorna är en speciell form av utbildning vars syfte är att utbilda studenter för arbetslivet och de behov som finns på arbetsmarknaden. Men det innebär inte att de är mindre kreativa eller innehåller mindre gestaltning eller konstnärlig verksamhet. Självklart inte, eftersom att vara kreativ är en del av yrkesrollen när man jobbar med film, tv och annan rörlig media. För dig som vill skriva manus för film och tv-serier finns utmärkta distansutbildningen Alma Manusförfattare som tidigare var känd som Broby grafiskas manusutbildning. Vill du jobba med att utveckla manus för spelfilm och dramaserier kan du söka till Manusförfattare på YRGO. Den är dock för sent att söka nu. Skriver du manus för film eller tv kan du söka residensplats på Manusfabriken! 
Inom TV finns Gamleby TV-produktion och Medieinstitutets TV-produktionsspecialist med tvååriga program som ger dig yrkeshögskoleexamen. En annan Yrkeshögskola är Changemaker Educations (Futurefilms) som erbjuder kurs i Hollywoodproduktion. De har även sommarkurser och olika snabbkurser (så kallade "Crash Courses") med olika inriktningar. Fokuseringen på yrkesroller syns extra tydligt i Filmarbetarutbildningens kursinnehåll. Här får du ofta lära dig yrkets hantverk på profesionella inspelningar. Här gör du inga egna filmer utan du tränar på yrkesfunktionens uppgifter på plats. Utbildningen ligger i anslutning till Film i Västs lokaler i Trollhättan. Är du intresserad av att vara i händelsernas mitt så är kanske Livesändningsspecialist något för dig. Kursen ges av Xenter Botkyrka

Universitet och Högskola

Eftersom det är den högsta nivå på utbildningsform i Sverige är det naturligtvis mångas önskan att komma in på ett program på högskola eller universitet. Många som kommer in har gått några förberedande år på ovan nämnda skolor eller utbildningar. Men, inte alla. Ofta försöker utbildningar på högskolenivå rekrytera brett så att inte alla deras studenter är stöpta i samma form. Det innebär att du som har en konstnärlig utbildning från andra discipliner eller har lärt dig mycket på egen hand också har en chans att komma in. Det är ganska omfattande antagningsförfarande, få platser och dessutom ges utbildningarna inte alltid heller varje år. Det gör att det är svårt att komma in, men det är inte omöjligt. På universitet och högskola ges fristående kurser, kandidatutbildningar, mastersutbildningar  och avancerade utbildningar. De två senare kräver oftast att man har en kandidatnivå för att man skall kunna antas.

På Akademin Valand kan du i januari söka till Konstnärligt kandidatprogram i film 180 hpeller masterprogrammet. Det finns spännande erbjudanden bland de fristående kurserna t ex den pedagogiskt inriktade Kameran som verktyg för lärande 15 hp, Att hitta sin publik 30 hp och baskursen Filmisk gestaltning

Malmö Högskola har en kurs som heter Storytelling - Narration Across Media som riktar sig till dig som intresserar sig för berättande. 

Umeå Universitet erbjuder treårig utbildning i Digital produktion 180 hp som riktar sig till dig som vill arbeta med kreativ design, konceptutveckling, efterbearbetning, projektarbete, avancerad medieproduktion för webb m.m. Högskolan i Dalarna ger en mängd olika kurser utöver Film och TV-produktion, bland annat i manusskrivande, digital efterbearbetning, audiovisuella produktionsprocesser, dokumentärfilmsproduktion och tillämpad filmdesign. Det är en bra idé att gå in på de olika högskolornas hemsidor och leta. Det kan finnas kortare kurser och specialinriktade utbildningar som är oväntat intressanta!

Animationsutbildningar

I Hägersten finns Animationsakademien som är en tvåårig utbildning som ger dig grundläggande kunskaper. Vill du lära dig VR-360 så kan du vända dig till Xenter/Tumba Gymnasium, som även erbjuder grunder i den klassisk animation. 

På Högskolan i Väst i Trollhättan finns en högre utbildning i 3D-Animation och Visualisering som ger dig möjlighet att arbeta inom bland annat teknik, design och medieproduktion. 

Övriga utbildningar

Två konstskolor i Göteborg förenar konstnärligt skapande med film. Är du intresserad så kolla in Göteborgs konstskolas Konstnärlig idégestaltning och Domens konstskola som erbjuder kurs i Videokonst. Det finns flera kurser på landets olika studieförbund i bland annat scenografi, transmedia, spelutveckling och skådespeleri. Utbudet är såpass stort och varierat att det kan vara svårt att få med alla utbildningar i denna artikel. Lämna gärna länkar till intresanta utbildningar i kommentatorsfältet nedan om du tycker att vi missat något av intresse.

Lycka till med dina ansökningar!

PS. Det finns ju sommarkurser också, för de något yngre, t ex Filmkurs för tjejer på Katrinebergs Folkhögskola.

** Har du utbildat dig utomlands eller har bra kännedom om skolor och utbildningar utanför Sverige får du gärna kontakta oss om du vill skriva en artikel i ämnet.

Nyheter