Indirekt

En kortfilm om vardagsrasism i en småstad och hur ens öde kan styras av dem.