VILL DU VARA MED I EN KAMPANJGRUPP?

Vill du vara med i en grupp som jobbar med rörliga medier?

Det handlar om ett mindre uppdrag, att ingå i en grupp  som jobbar för ett projekt, Unga Lukas.

Unga Lukas - en mötesplats för livsfrågor och psykisk hälsa som riktar sig till unga vuxna. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på människan och utifrån varje individs egen kraft, och uttryck - med stor psykologisk kompetens. Vi har en chatt och utvecklar också material på nätet, nu tex en digital skola om att hantera sina känslor i krisen - på sociala medier. Vi drivs med medel från Folkhälsomyndigheten. 

Nu har vi dragit igång ett arbete med en kampanj riktad till unga vuxna i krisens tid. Och till den söker vi nu omgående deltagare med drivkraft inom konstnärliga områden. Tanken är att deltagarnas skapande också kan verka som inspiration för andra. 

Är du intresserad ring 0707-488133 eller mejla asa.maj.jonzon@sanktlukas.se. Berätta kort vem du är och varför du vill vara med som inspiratör / förebild.