Ylva Olsson

FilmCloud om: Ylva jobbar på StudioCafé på Gothenburg Studios. Hon kan ge vägledning och information om Gothenburg Studios kamerapaket, studios och lokaler. Det är också henne du skall kontakta om du vill använda eller anordna något på Studiocaféet.

Presentation: 

Projektledare för Gothenburg Studio Development kreativa plattform "Studiocafé"
Välkomna!

Hemsida: 
www.studiocafe.se

Historia

Medlem i
4 år 10 månader

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: