Medlemmar

Användaravtal

Allmänna villkor för användning

Villkor och regler för medlemmar och användning av filmcloud.se och dess tjänster.

På FilmCloud.se kan du som inloggad medlem dela med dig av text- och bildmaterial, videofiler samt kommentera andra medlemmars filmer.

Redaktören för FilmCloud.se övervakar ständigt tjänsterna och vill främja ett givande åsiktsutbyte genom att du som besökare följer de regler som finns och uppträder på ett respektfullt sätt. Personuppgifterna behandlas endast av filmcloud.se och sprids inte vidare till annan part om du inte själv väljer det.

Genom att registrera dig som medlem på filmcloud.se accepterar du följande användarvillkor och regler. Reglerna kan komma att uppdateras och ändras. Du måste då godkänna de nya villkoren vid nästa inloggningstillfälle.

Det material du publicerar på filmcloud.se ägs av dig. FilmCloud äger inte rätten att redigera i, vidareförmedla eller på annat sätt upplåta materialet till tredje part. Undantaget är de projekt du registrerat och söker stöd för.

Om Inlägg

Alla inlägg och innehållsbidrag ska vara förenliga med svensk lagstiftning och med de publicistiska riktlinjer som sätts upp i villkoren. Filmcloud.se har rätt att varna och ta bort de användare som inte respekterar dessa användarregler. Tänk på att du själv är ansvarig för det du gör tillgängligt i efterhandsmodererade forum. Du är således själv ansvarig för användningen av annans personuppgifter. Informationen får inte innehålla känsliga uppgifter som hänför sig till andra privatpersoner. Begår du brott riskerar du att åtalas och att dömas för brottet.

Dina inlägg och innehållsbidrag får inte innehålla eller innebära:

  • Material som innebär intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärke eller upphovsrätt
  • Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt budskap
  • Kränkande uppgifter om andra personer eller grupper av personer, vare sig nu levande eller döda
  • Uppmaning till våld eller annan brottslig handling
  • Utpekande av andra personer som brottsliga eller annan kränkning, hot eller förtal
  • Våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Annan brottslig verksamhet
  • Intrång i annans privatliv, adresser, telefonnummer och mailadresser
  • Datorvirus eller annat som kan skada filmcloud.se eller övriga användares utrustning

FilmCloud har rätt att ta bort inlägg som bryter mot ovanstående.

Inläggen på filmcloud.se förhandsgranskas inte. Redaktören för filmcloud.se övervakar dock användningen av webbtjänsterna. Vi uppskattar din hjälp att snabbt hitta tveksamma inlägg på siten. Om du anser att ett inlägg strider mot användarreglerna ovan, skicka ett mail till abuse@filmcloud.se. Tänk på att inkludera ditt namn och gärna telefonnummer.

Om Upphovsrätt

Texter, bilder, grafik, ljud och annat material som du får tillgång till på filmcloud.se skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Det innebär bl.a. att du inte får lagra eller kopiera sådant material annat än för ditt privata bruk. Det innebär vidare att du inte får göra sådant material tillgängligt för allmänheten genom att framföra, försälja, uthyra, utlåna eller på annat sätt sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) materialet utan tillstånd från den som har upphovsrätt till materialet. Det publicerade materialet får dock återges, helt eller delvis enligt citaträtten, under förutsättning att källan anges. Däremot får inte bilder och grafik användas utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Mångfaldigande i kommersiellt syfte är inte tillåtet.

Om Cookies

På filmcloud.se används cookies av strikt tekniska skäl för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på siten. Informationen som samlas in är anonym och innehåller varken namn, mailadress eller några andra personliga uppgifter. Information om besökaren kan inte spåras av filmcloud.se.