Simon Möller

FilmCloud om:

Simon är FilmCloudhandledare genom FilmCloud Cumulus. Han har handlett Hanna Jageteg i gradingen av hennes projekt "Hanna".

Presentation: 

Arbetar sedan 2001 med grade, klipp, animation och composit. Arbetar även som gästlärare i grade, composit, analoga effekter samt experimentell filmhistoria på bland annat Fridhems Folkhögskolas filmlinje samt Blekinge Tekniska Högskola. Bedriver även egen konstnärlig verksamhet.

Hemsida: 
www.simonmollerfilm.se

Historia

Medlem i
5 år 10 månader

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: