YH Livesändningsspecialist

Kalenderdatum: 
12 maj 2019

Vill du sända live?

Xenter Yrkeshögskola i Tumba, Stockholm har utbildningar som varvar praktik med teori och bland annat utbildningarna Livesändningsspecialist och VR-producent.

VR-producent 400 YH-Poäng

VR-branschen växer explosivt och allt fler företag använder sig av VR360-produktioner till sina produkter och tjänster. Utbildningen på Xenter ger dig de rätta resurserna och den rätta kompetensen för att kunna gå direkt ut i jobb efter din utbildning. Läs mer om utbildningen!

 • CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)
 • Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)
 • Utbildningsform: Yr­kes-högsko­le­ut­bild­ning är en ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning.
 • Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng
 • Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan
 • Sista ansökningsdag: Ingen kursstart 2019
 • Startdatum: ---

 

Livesändnings­specialist 300 YH-poäng

Var med där det händer. Att jobba med film och TV inom sport och underhållning är spännande. Under tv-utbildningen på Xenter kan du bli fotograf, grafiker, bildmixer eller sändningsproducent. Du arbetar som egen företagare åt flera produktionsbolag i TV-branschen. Läs mer om utbildningen.

 • Längd: 60 veckor (300 YH-poäng)
 • Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning är en studiemedelsberättigad, eftergymnasial utbildning.
 • Examen: Godkända studenter får efter utbildningen ett Examensbevis om 300 YH-poäng.
 • Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan.
 • Sista ansökningsdatum: 12 maj 2019
 • Startdatum: Augusti 2019

 

Läs mer om YH-utbildningar och Xenter.