Wild Card - Utvecklingsstöd

Kalenderdatum: 
20 sep 2018

Wild Card är ett utvecklingsstöd till nyexaminerade filmregissörer (examensår 2018) från valfri eftergymnasial filmutbildning. Utvecklingsstödet gäller en skissfilm till en långfilm inom fiktion, eller hybrid med fiktionsfokus. Syftet med det nya stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika filmutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att filma efter sin utbildning.

Budget och urval: Max tre projekt tilldelas 400 000 kr vardera i utvecklingsstöd. Urvalsgruppen består av Filminstitutets talangansvarige och konsulenterna för fiktion: barn och ungdom, kortfilm, långfilm och Moving Sweden. Vid många ansökningar gör Moving Sweden-konsulenten ett första urval. De utvalda projekten kommer att tillkännages på årets upplaga av Stockholms filmfestival i november.

Ansökan: Wild Card kan initialt sökas av regissören, dock måste producent vara kopplad till projektet för att erhålla stöd. Regissören söker med sin examensfilm samt en Show & Tell (3 min rörligt material) där regissören presenterar sin nya långfilmsidé.

Deadline: 20 september 2018. Handläggningstiden är åtta veckor.

OBS!: Mer specifika regler och villkor för Wild Card kommer att publiceras den 15 augusti på filminstitutet.se.
Mer information

För frågor, kontakta Helen Ahlsson, filmkonsulent Moving Sweden, helen.ahlsson@filminstitutet.se, 070-482 08 52 eller Lina Norberg Johansson, talangansvarig, lina.norberg@filminstitutet.se, 070-251 91 72.