Vad händer i filmens värld på Kulturakademin

Kalenderdatum: 
21 mar 2019 - 08:30
20 mar 2019

En framtidsspaning med Tomas Eskilsson

Kulturakademin i samarbete med Film i Väst

Välkommen att lyssna till en framtidsspaning för film och tv-drama, med Tomas Eskilsson, strategichef på Film i Väst.

Förutsättningarna och villkoren för att producera, distribuera och visa/sprida filmer och tv-dramer förändrar sig i avsevärt snabbare takt än tidigare. Digitaliseringen, Kinas intåg på den globala filmmarknaden och vod-plattformarnas kamp om herravälde har präglat och kommer att prägla den värld som filmen har att verka i. 

Det produceras mer än 8 000 långfilmer varje år i världen. Produktionsvolymen av framför allt tv-drama har ökat exponentiellt i stora delar av världen – samtidigt tittar vi marginellt mer på film och tv-drama. Idag pratar man om The Big Head istället för The Long Tail. När kommer vi att befinna oss i den punkt där utbud och efterfrågan kommer att om inte mötas närma sig varandra? Och hur ska vi lösa kapacitetsproblematiken nationellt och internationellt?

De offentliga resurserna för selektiv filmfinansiering minskar i Europa samtidigt som det finns en stark tillväxt av produktionsincitament (automatiska finansieringssystem som ger dig en fast procentsats av det man spenderar i ett specifikt territorium). Hur kommer det att påverka filmens ekosystem, vad som produceras och vem? 

Deterritorialisering, politisk instabilitet, politisering av innehållsbeslut och en kommande lågkonjunktur kommer att påverka film- och kulturvärlden.

Detta och mycket annat kommer Tomas Eskilsson att prata om i ett snabbt svep över de omvärldsfaktorer som påverkar film- och tv-dramavärlden nu och de närmaste fem åren. 

När: 21 mar 2019, 08.30 - 11.00

Målgrupp: För dig som är intresserad av framtidsfrågor och arbetar med långfilm och Tv-serier

Förkunskaper: --

Språk: Svenska

Sista anmälningsdag: 20 mar 2019

Var: Film i väst "SHOWROOM", Kungsgatan 7b, 41119 Göteborg 

Anmälan och läs mer https://www.kulturakademin.com/

Om kursledarna

Tomas Eskilsson var tillsammans med Katarina Krave med om att bilda Film i Väst 1992 och var bolagets vd till och med 2016. I dag är han verksam som strategichef på Film i Väst.

 

 

Kulturakademins aktiviteter är kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland.