Västsvenska Filmdagarna

Västsvenska filmdagarna heter nu Audiovisual Days

Västsvenska filmdagarna, har arrangerats sedan 2010 år i rad och varit en välbesökt, uppskattad och viktig mötesplats för filmbransch och allmänt filmintresserade. Det är två fullspäckade dagar för dig som vill få insikter, kunskaper och kontakter för att skapa morgondagens starka berättelser och upplevelser. Sedan 2018 heter det Audiovisual Days och arrangeras av Lindholmen Science Park med flera samarbetspartners och finansiärer.

Läs mer om Audiovisual Days här!

Västsvenska Filmdagarna genomförs i samarbete med och med medel från: