Uppsala Talangdagar 2019

Kalenderdatum: 
23 okt 2019 till 26 okt 2019

Deadline: 31 augusti 2019

Uppsala Talangdagar, som arrangeras under Uppsala Internationella Kortfilmfestival, är en nationell talangträff riktad till filmskapare på väg i sina karriärer. Talangdagarna riktar sig inte enbart till regissörer utan vi välkomnar även ansökningar från personer med andra inriktningar. Träffen erbjuder ett unikt tillfälle att skapa nätverk med filmskapare från hela Sverige och att börja bygga ett kontaktnät i den professionella branschen. Under några intensiva dagar erbjuds seminarier, filmvisningar och möten med festivalens internationella gäster och representanter från den professionella branschen.

När: 23-26 oktober.

Stöd från FilmCloud: FilmCloudmedlemmar som antas och deltar i talangdagarna kan få stöd till resa och uppehälle under talangdagarna. Kontakta oss efter att du antagits. 

Läs mer om Uppsala Talangdagar och hur du ansöker här: ANSÖKNINGSDOKUMENT UPPSALA TALANGDAGAR 2019

Uppsala Kortfilmspitch – den 25 oktober arrangeras även Sveriges enda nationella pitch för kortfilm under 40 minuter. Vinnaren får 25 000 kr från Svenska Filminstitutet. Läs mer...

Uppsala Talangdagar arrangeras av Uppsala Internationella Kortfilmfestival, Kulturenheten Film, Filmbasen och Film i Skåne med stöd från Svenska Filminstitutet.