Uppsala Talangdagar 2018

Kalenderdatum: 
24 aug 2018
24 okt 2018 till 27 okt 2018

FÖRLÄNGD DEADLINE TILL 31:A AUGUSTI!

Uppsala Talangdagar, som arrangeras under Uppsala Internationella Kortfilmfestival, är en nationell talangträff för filmskapare på väg i sina karriärer som kommer utgöra nästa generations spännande filmbransch. Talangdagarna riktar sig inte enbart till regissörer utan vi välkomnar även ansökningar från personer med andra inriktningar. Träffen erbjuder ett unikt tillfälle att skapa nätverk med filmskapare från hela Sverige och att börja bygga ett kontaktnät i den professionella branschen. Under några intensiva dagar erbjuds seminarier, filmvisningar och möten med festivalens internationella gäster och representanter från den professionella branschen. Talangdagarna genomförs med stöd från Svenska Filminstitutet.

Uppsala Internationella Kortfilmfestival som äger rum mellan 22-28 oktober, är Sveriges enda renodlade internationella kortfilmfestival och främsta arena för kortfilm, samt en av Europas viktigare kortfilmfestivaler. Under festivalen arrangeras mer än 140 filmvisningar, seminarier, föreläsningar och branschmöten.

15 filmskapare från hela Sverige erbjuds plats på talangdagarna. Deltagarna väljs ut av en talanggrupp med representanter från de regionala resurscentrumen i Sverige. Du som ansöker bör inte vara nybörjare inom filmskapandet, utan ha kommit en bit i din karriär. Du har gjort ett antal filmer, arbetat inom filmbranschen eller gått på filmskola.

Kostnad: Blir du antagen så är programmet gratis. Du kan behöva betala för egna måltider. Är du medlem i FilmCloud, boende i Västra Götaland och mellan 18 och 30 år så står FilmCloud för de tre nätterna av boende och resa. Kontakta oss i god tid om du blivit antagen.

Programmat sträcker sig från Onsdag 24/10 - Lördag 27/10 ... men deltagarna är välkomna att stanna gärna kvar på festivalen till söndagen! Under helgen visas massor av film. På lördag kväll arrangeras festivalens prisutdelning och därefter firar vi det med fest hela natten.

Ackrediteringen för Uppsala Talangdagar gäller för hela festivalen.

Anmälan ska vara festivalen tillhanda den 24 augusti och skickas per e-mail till: info@shortfilmfestival.com

Ansökan Uppsala Talangdagar 2018

Riktlinjer för deltagande i talangdagarna

Uppsala kortfilmsfestival söker filmskapare som kommit en bit i sin karriär och söker möjligheten att utvecklas för att skapa sig en karriär inom filmbranschen. Uppsala Talangdagar riktar sig inte enbart till regissörer utan vi välkomnar även ansökningar från personer med andra inriktningar.

Deltagarna bör uppfylla följande kriterier:

  • Du har ett antal filmer i bagaget och önskar utveckla ditt nätverk och ditt filmskapande. – Du har haft festivalvisningar, tv-visningar eller är i kontakt med ett regionalt resurscentrum.
  • Du är minst 20 år gammal.
  • Du har minst en tidigare produktion att visa upp vid ansökningstillfället.

Följande ska finnas i din ansökan för deltagande vid talangdagarna:

  • Försättsblad med kontaktuppgifter, födelseår och namn på regionalt resurscentrum du tillhör.
  • Personligt brev. Beskriv dig själv som filmskapare under rubrikerna Igår, Idag och Imorgon. Motivera varför du tror att talangdagarna skulle kunna utveckla just dig. Max 1,5 sida.
  • CV Ange dina erfarenheter inom filmområdet eller andra relevanta erfarenheter. Det kan handla om filmutbildning, fristående filmproduktioner, anställningar inom branschen, visningar på festival eller TV.
  • Tidigare produktioner (bifoga länk)
  • Bifoga en länk till en plats där minst en av dina tidigare produktioner kan ses. Materialet kan vara hela filmer eller klipp ur filmer och bör inte vara längre än 10 minuter. OBS! Skicka inte filmer för nedladdning. Ansökningarna kommer bedömas av flera personer som är utspridda i landet. Därför behöver vi filmerna på länk.

Anmälan skickas in i PDF-format med ditt eget namn som filnamn (förnamn_efternamn.pdf). Lägg alla delar av ansökan i ett dokument. Ansökan skickas per e-mail till info@shortfilmfestival.com.

 
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2018.
 

Uppsala Internationella Kortfilmfestival, Klostergatan 1, 753 21 Uppsala

TEL 018-12 00 25 E-POST info@shortfilmfestival.com WEB www.shortfilmfestival.com

Uppsala Talangdagar genomförs med stöd av Svenska Filminstitutet.