Upphovsrätt

Kalenderdatum: 
29 okt 2017

OBS! Sista anmälningsdag 29 oktober 2017!

Kulturakademin Trappan erbjuder kurs i upphovsrätt.

Kursbeskrivning: Kulturakademin erbjuder nu ett heldagsseminarium för dig som genom ditt skapande berörs av de lagar och avtal som gäller upphovsrätten och brottas med vad du får eller inte får göra. Som professionell kulturutövare kommer du nämligen inte undan upphovsrätten – både som en grund för att styra över det du skapat och som ram för hur du kan använda andras verk. Samtidigt som upphovsrätten skyddar viktiga värden kan den också innebära stora risker för den som trampar fel. Detta seminarium ger dig en översikt och introduktion till de viktigaste upphovsrättsliga frågeställningarna på kulturområdet. Seminarieledaren fokuserar särskilt på de vanligaste problemsituationerna där konsekvenserna kan bli stora. Efter seminariet kommer du att ha en bättre blick för att identifiera problem och lösningar inom upphovsrätten.

När: 14 november 2017

Tid: 9.00-16.00

Målgrupp: Professionella yrkesutövare inom scenkonst, musik, film, tv och radio, berörda av upphovsrättsliga lagar och avtal.

Förkunskaper: Att du motsvarar Kulturakademin Trappans antagningskriterier. Läs mer här

Språk: Svenska

Sista anmälningsdag: 29 oktober 2017

Var: Göteborgs Föreningscenter, Södra Allégatan 1 B, Göteborg

Anmälan och läs mer på www.kulturakademintrappan.se

Om kursledarna

Petter Holm har arbetat med immaterialrätt, affärsjuridik och tvistelösning sedan 2005, på advokatbyrå och på STIM. Han ansvarar för Team Immaterialrätt-, IT- och marknadsrätt på Front Advokater AB, en av Göteborgs största advokatbyråer. Petter drivs av att tackla nya juridiska frågeställningar och att hitta praktiska lösningar för klienter, gärna i kreativa verksamheter. www.front.law

Anmälan görs under ”Anmälan” på www.kulturakademintrappan.se

Kulturakademin Trappans aktiviteter är kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland.