Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutets sattsning på talang innefattar Moving Sweden, Kortfilm och stöd till olika talangprogram i samarbete med Sveriges regioner. 

Läs mer här.

Svenska Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer. Filminstitutet stärker svensk film genom att ge ekonomiskt stöd från idé till lansering. Dessutom har de arkiv där filmerna bevaras för eftervärlden. På deras hemsida finns stödguiden där du enkelt kan se vilka stöd du kan söka.