Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutets fokus på talang innefattar Moving Sweden, stöd till utveckling och produktion av Kortfilm, Talent Think Tank och stöd till olika talangprogram i samarbete med Sveriges regioner. 

Läs mer om Svenska Filminstitutets fokus på Talang.

Gå direkt till Moving Sweden och stöd till Kortfilm.

Svenska Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer. Filminstitutet stärker svensk film genom att ge ekonomiskt stöd från idé till lansering. Dessutom har de arkiv där filmerna bevaras för eftervärlden. På deras hemsida finns stödguiden där du enkelt kan se vilka stöd du kan söka.