Supporters

Våra supporters stödjer våra unga filmare genom att göra deras medlemskap värdefullt. Som medlem i FilmCloud erhåller du rabatter och förmåner när du besöker eller handlar hos vår supporters. 

FilmCloud tackar:

för att de ger 20 kronors rabatt på biljetterna till doc lounge-visningarna.

 

för deras bidrag med friplåtar och årskort till vår tävling.

  

 

 

Vill du stödja våra unga medlemmar genom att erbjuda rabatter kontakta Martin Hammar