Sök till Webisodes Att skapa en kortserie

Kalenderdatum: 
8 jan 2018

Här kan du ansöka till Webisodes Att skapa en kortserie

Du måste vara inloggad som medlem för att kunna fylla i formuläret.

Ansökningsformulär

PERSONUPPGIFTER SÖKANDE

Första 6 i personnummer
Du måste vara skriven i Västra Götaland för att kunna söka till programmet.

ANSÖKNINGSUPPGIFTER

Eller arbetsnamn.
Din projektbeskrivning innehåller: Max en A4 sida. Kort synopsis, presentation av karaktärer och miljöer om de är relevanta, tankar kring tillvägagångssätt, produktion och var ni är i processen. Nämn en bakgrund till varför du vill göra projektet, samt tankar kring det ämne som er film berör. Endast en fil kan laddas upp. Max 50 MB. Endast pdf.
Du är välkommen att bifoga en länk till en video om högst tre minuter där du/ni har möjlighet att presentera projektet på ett visuellt sätt. Valfritt. Om du har ett lösenord till din din filmlänk så kan du skriva "_lösenord" efter din länk. Ex http://video/minfinafilm_lösen
Ladda upp ett cv med en kortfattad personbeskrivning. Kort om bakgrund, ditt nu och lite om hur du ser på dig själv framåt. Beskriv kortfattat ditt team. Ladda upp pdf.
Om du har ett lösenord till din din filmlänk så kan du skriva "_lösenord" efter din länk. Ex http://video/minfinafilm_lösen

TEAMMEDLEMMAR

Det kanske finns något mer du vill att vi skall ta del av. Max 50 MB. Du kan ladda upp pdf.

Om du har problem med formuläret så kan du maila martin.hammar(@)kulturivast.se. Var tydlig med att skriva "Ansökan till Episodes" i ämnesraden.

Vi kommer att dela viss kontaktinformation med våra partners i detta projekt och dela hela eller delar av din projektbeskrivning med kurshållare och andra deltagare i programmet. Ansökningar kommer att diarieföras vilket innebär att delar av din ansökan blir en offentlig handling efter beslut om deltagande. Du måste godkänna detta för att kunna söka programmet.