Sök Anna-priset 2017

Kalenderdatum: 
20 dec 2017

Berätta din historia och sök Anna-priset 2017

Ansökan är öppen mellan 1 november – 20 december

Priset är ett stipendium på minst 75 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål. Förra året delades priset ut till regissören Fanni Metelius för arbetet med hennes kommande långfilm.

Bakgrund
Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women nk Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

 

Mer information samt ansökningsformulär hittar du på www.wift.se/nyheter/anna-priset-2017.
Anna-priset delas ut på och i samarbete med Stockholms Feministiska Filmfestival.