Registrering till Doc Out West 2018

Välkommen att registrera uppgifter till deltagare i Doc Out West 2018

(Här registrerar sig endast deltagare i Doc Out West 2018. Okända deltagare kommer att raderas.)

FilmCloud vill att registrerar dig här för att ha riktiga uppgifter om dig.

Välkommen!

För- och efternamn
e-mail kommer att finnas med i den pdf som distribueras till deltagarna i programmet.
Inled gärna med +-tecken. Telefonnummer kommer att finnas med i den pdf som distribueras till deltagarna i programmet.
Vilken region har antagit dig?
Skriv en kortfattad presentation. Var kommer du ifrån? Vilka utbildningar har du? Annan relevant bakgrund? Jobbar du med något annat parallellt? Vilka filmer har du gjort och har du fått priser? Kanske 200-300 characters. Denna text kommer ligga som presentation i en pdf som skickas till alla i programmet.
Skriv en kortfattad presentation av projektet. T ex "XXX" handlar om ett barn som inte ännu finns och kanske aldrig kommer finnas. Genom samtal med sin farmor har hon börjat dokumentera sitt kluvna förhållande till relationer, barn, ensamhet och skam. Tillsammans med farmor försöker X med utforska varförhon nu överväger att skaffa barn ensam. Denna text kommer att finnas med i den pdf som distribueras till alla deltagare.
Till första mötet skall både vår processledare och en annan deltagare ha läst er projektbeskrivning. Ni har säkert sökt med en, men vi vill gärna ha den senaste versionen. Din projektbeskrivning kan komma att läsas av alla konsulenter, processledare och deltagare i programmet Doc Out West. Ladda upp som pdf.
Ladda upp en bild på dig själv. Högst 1000pxx 1000px. Denna bild kommer att var med i den pdf som delas ut till alla i programmet och du ger oss ditt tillstånd att använda den i offentliga sammanhang för synliggörande av programmet.
Låt oss veta om du har speciell behöv. Ex: Vegetarian eller allergi.
Ladda upp ett cv. PDF.
I Case of Emergency
In Case of Emergency. Innan du fyller i namn och kontaktuppgifter till den du angett som ICE måste du själv säkerställa att du har dennes tillstånd.
In Case of Emergency
In case of emergency
Denna information du nu lämnar godkänner du att vi lagrar på Kultur i Väst. Informationen du här llämnat kan helt eller delvis vidarebefordras till våra partners Region Halland, Region Värmland samt Kulturrådet. Efter det att projektet är avslutat kommer vi inte behålla uppgifter om ICE och speciella behov som t ex allergier eller kost. Innan du fyller i namn och kontaktuppgifter till den du angett som ICE måste du själv säkerställa att du har dennes tillstånd.
Under Doc Out Wests arrangemang kommer vi att ta bilder och kan komma att publicera dessa på social medier, i rapporter och offentliga texter. Genom att godkänna här ger du oss tillåtelse att använda dessa bilder.
Du måste ha en egen hemförsäkring för att kunna delta i programmets träffar.