Register to: Charlene Putney - Moving Past The Blank Page

Register here for Charlene Putney - Moving Past The Blank Page

WORKSHOP

When: December 13th  13.00-16.00 ( If you want to attend the workshop you also should attend the lecture before lunch. Register here.)

Where: Visual Arena, Lindholmen Science Park

For whom: You are a filmmaker, scriptwriter, game -, VR - ,or AR-developer with interest in the connection between story and audience connection. Students at relevant educations are welcome. Previous writing experience for audio visual content is desirable. 15 participants can attend. 

Language: English

 

Du måste inte vara skriven i en kommun i Västra Götaland för att anmäla dig. Vi vill veta om föreläsningen får besökare från flera kommuner i VGR. / You do not have to be written in a municipality in Västra Götaland to register. We want to know if the lecture gets visitors from several municipalities in Västra Götaland.
Går du en relevant utbildning? Vilken arbetsplats har du? Är du konstnär/filmare/mm med egen firma? / Are you attending a relevant education? What workplace do you have? Are you an artist or filmmaker with your own company?
Beskriv kortfattat dina erfarenheter av området som föreläsningen handlar om. Matchning av erfarenhet använder vi vid urval av deltagare till workshopen. Briefly describe your experience of the area that the lecture is about. We use experience matching when selecting participants for the workshop.
Yes, I accept that the information I fill in is stored with FilmCloud / Kultur i Väst. Denna information du nu lämnar godkänner du att vi lagrar på Kultur i Väst. Vi kommer att dela viss information med vår föreläsare i denna workshop och samarbetspartner manusfabriken. Du måste godkänna detta för att kunna anmäla dig. The information you now provide you approve that we store at Kultur i Väst. We will share some information with our lecturer in this workshop and collaborative partner Narrative VR Lab. You must approve this in order to register.