NEON Utvecklingsstöd

Kalenderdatum: 
1 sep 2017

NEON – nytt utvecklingsstöd för nya filmformat

Next Original Narratives - Svenska Filminstitutets satsning på nya format.

Svenska Filminstitutet hoppas på visionära, innovativa och visuellt utforskande narrativ - det skulle kunna vara i virtual reality, augmented reality, instagram-stories, kortserier, dataspel eller live-film, eller något helt annat som de inte sett tidigare.

Stödet söks gemensamt av en regissör och en producent. Deadline är den första september.

NEON utvecklar röster inom nya sätt att berätta, utforskar berättarmässiga och distributionsmässiga möjligheter och experimenterar med nya former av narrativ och storytelling.

Vem: Stödet sökes gemensamt av en regissör och en producent.

Stödet: Sammanlagt ges utvecklingsstöd på 100 000 SEK plus advisory-funktion anpassad till varje enskilt projekt.

Övrigt: Fem idéer väljs ut. Prioritet kommer att ges till projekt som gynnar breddad representation.

Deadline: 1 september 2017. Av de inkomna ansökningarna kommer ett antal väljas ut för möte. De fem utvalda presenteras i oktober 2017. Utveckling ska pågå under fem månader och resultatet redovisas i februari 2018. Någon eller flera av projekten kan gå till produktionsstöd efter utvecklingsprocessen beroende på var projekten befinner sig vid redovisning.

Ansökan: På SFIs sida hittar du information om hur du ansöker. Ansök Neon!