Narrativ VR Lab

Sök Narrative VR Lab - ett utvecklingsstödprogram på Lindholmen Visual Arena

Här vill man undersöka de narrativa möjligheterna i VR, samt testar nya innovativa sätt att nå ut till den dramaintresserade publiken.

Nu kan du inom ramen för projektet söka utvecklingsstöd för att testa sin VR-projektidé. Stödet består av handledning, teknik, studiotid och en mindre summa pengar att producera ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i VR.

Projektet syftar till att undersöka de narrativa möjligheterna i VR och man söker efter de som inte bara vill förmedla en stark upplevelse utan också berätta en historia. På vilket sätt och i vilken genre är upp till kreatören av respektive idé. Här önskar vi att konstnärlig höjd i berättelsen möter tekniskt innovation. Vi vill uppmuntra experimenterande och labbande i berättandet. VR är ett väldigt effektivt medium och är vi nyfikna på vilka historier och manér som kan beröra en publik.

Konkret vill  man här utveckla och producera minst två korta prototyper eller piloter på sitt koncept (t.ex. en scen ur verket) med både hög konstnärlig och teknisk kvalitet. Prototyper/piloter ska möjliggöra för kreatören att söka vidare finansiering från t.ex. SFI, Lindholmen Science Park samt internationella samproduktionsforum.

Vad består stödet av?: Visual Arena tillhandahåller avancerade 360-kamera och tillhörande teknik, studiotid och VR-stationer utifrån respektive projekts behov, och tillsätter relevant kompetens för att kunna genomföra valda projekt. Stödet defineras per projekt i diskussion med Visual Arenas projektledare, Gorki Glaser-Muller. Stödet beräknas vara värt i storleksordning minst 100 000 kr per projekt, varav 25 000 kr kontant till projektets omkostnader.  Sökande kreatör med team (tex eventuella skådespelare, klippare, etc) avlönas ej av Visual Arena.

Vilka kan söka stödet?: Kreatörer från alla konstnärliga fält som kan knytas till VR, scenkonstnärer, spelutvecklare, designers, filmare (fiktion eller dokumentär), författare, skådespelare, regissörer, konstnärer, scenografer etc. Man kan söka enskilt eller i grupp. Den sökande behöver inte ha en producent eller eget bolag. Den sökande måste vara över 18 år och bosatt i Västra Götalandsregionen. Den sökande måste kunna prata och skriva på engelska då ansökan samt en del föreläsningar kan komma att vara på engelska. Minst två projekt blir valda.

Format: Känn dig fri i valet av format! Kan vara: 360 graders film, i alla genrer, live action, animerat, hybrid, Virtual reality, dvs en upplevelse inom ett eget universum där interaktion är möjlig Narrativa immersiva Spel med en tydlig dramatisk struktur. Eller något annat men det vara immersivt och narrativt

Deadline: 15 januari 2018.

Parter och finansiering: Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst och Göteborg Stad via Lindholmen Science Parks projektfinansiering inom Film & TV. Projektet genomförs av Visual Arena Lindholmen i samarbete med Kultur i Väst, FilmCloud, samt initiativtagarna Gothenburg Studios, CLVR Works och Götafilm. Denna satsning är möjlig tack vare stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Ansökan: För mer information och ansökan läs mer här.