Moving Sweden

Stöd till utveckling av filmprojekt – lågbudgetsatsning - Moving Sweden

Inte sökbart just nu.

Moving Sweden är ett samarbete mellan Sveriges Television och Svenska Filminstitutet. Det är en satsning med högt kreativt tak och lägre ekonomisk risk med syfte att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen. Filmer som sedan får produktionsstöd får distribution via visningsrätt med SVT. Satsningen innehåller också stöd i form av coachning, nätverkande och möten med experter inom festival-, distribution- och finansieringsområdet. Moving Sweden riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, och redan har uppvisat sin filmiska röst.

Stöd kan sökas av svensk producent som har gjort minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer, oavsett längd. Stöd kan sökas för lång spelfilm inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Dessutom kan utvecklingsstöd sökas för för research, manus- och idéutveckling, förproduktion samt visuellt arbete.

Kontaktpersoner:

Helen Ahlsson, Svenska Filminstitutet, helen.ahlsson@filminstitutet.se, 08-665 12 26, 070-482 08 52

Anna Croneman, Sveriges Television, anna.croneman@svt.se, 070-5928168

 

Läs mer och ansök här.

Nya Moving 2018_SWE from Svenska Filminstitutet on Vimeo.