Mingel Producentdagen 2014

Mot slutet av Producentdagen kommer vi bjuda på lättare tilltugg under Speed Dating. För att lättare kunna beräkna hur många som kommer behöver vi ha in en anmälan om att du vill närvara.

Plats: Studiocafé/mötesplatsen på Gothenburg Film Studios

Tid: 17.00