Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Meg-dagarna 2016

Kalenderdatum: 
7 apr 2016 till 8 apr 2016

Meg – Mötesplats för mediefrågor

Just nu pågår en fantastisk utveckling av medielandskapet. Varje dag skapar nya innovationer spännande möjligheter och utmaningar. Kittlande för en del, skrämmande för andra.

Meg vill samla alla som på något sätt arbetar med media. Från innehåll och produktion till distribution och teknik. Lika viktiga är alla som använder medier för att kommunicera med olika målgrupper.

Visionen är att vara den främsta arenan för mediebranschens aktörer och dess publik – en mötesplats där idéer föds, formas och realiseras. Meg är ett icke traditionellt mässkoncept i den bemärkelsen att utställningen med montrar kompletteras med seminarier, utbildning, produktdemonstrationer, temaaktiviteter, presentationer och framträdanden.

Mer information om Meg hittar du på deras hemsida www.meg.se