Kultur i Väst

Kultur i Väst är Västra Götalandsregionens kulturförvaltning och den organisation som driver FilmCloud. Här arbetar konsulenter, producenter, kommunikatörer, journalister och administratörer. Alla arbetar med att stärka och utveckla kulturen i Västra Götalandsregionen. Uppdrag kommer från politikerna i regionens kulturnämnd och verksamheten finansieras med skattepengar. Kultur i Väst har har inget ekonomiskt vinstintresse. Kultur i Väst är till för alla invånare i Västra Götalandsregionen och arbetar särskilt med kultur för barn och unga. 

Kontaktperson: Filmkonsulent Pia-Mari Wehrling pia-mari.wehrling@kulturivast.se