Konstnärsnämnden

Kalenderdatum: 
1 feb 2018
10 apr 2018
25 okt 2018

Konstnärsnämndes tider för stipendium och bidrag

 

UTLYSNINGAR INOM TEATER, DANS OCH FILM 

Arbetsstipendier

Ansökningsperiod 12 mars - 10 april

Projektbidrag inom film

Ansökningsperiod 18 sept - 25 okt

 

Resebidrag 

Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning. 

Internationellt kulturutbyte 

Söks om du har en inbjudan utomlands ex. till en festival, gästspel eller workshop eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.

Internationellt kulturutbyte/resebidrag

Ansökningsperiod 27 okt - 1 feb

Ansökningsperiod 2 feb - 23 apr

Ansökningsperiod 24 apr - 30 aug

Ansökningsperiod 31 aug - 22 okt

Ansökningsperiod 23 okt - 31 jan 2019

 

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se Telefon: 08-506 550 00