Konstnärsnämnden

Kalenderdatum: 
30 aug 2017
24 okt 2017
31 okt 2017

Ansökningsperioden för projektbidrag för film är 24 september – 24 oktober!

 

HÖSTENS UTLYSNINGAR INOM TEATER, DANS OCH FILM 

Projektbidrag inom film

Ansökningsperiod 24 sept - 24 okt

 

Projektbidrag inom teater och dans

Ansökningsperiod 24 sept - 31 okt

 

Resebidrag 

Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning. 

 

Internationellt kulturutbyte 

Söks om du har en inbjudan utomlands ex. till en festival, gästspel eller workshop eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.

 

 

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se Telefon: 08-506 550 00