Konstnärsnämnden

Kalenderdatum: 
30 aug 2017
24 okt 2017
31 okt 2017

Nu är det ansökningsperiod för Internationellt kulturutbyte och Resebidrag. Sista ansökningsdag 30 augusti!

 

HÖSTENS UTLYSNINGAR INOM TEATER, DANS OCH FILM 

Internationellt kulturutbyte - Söks om du har en inbjudan utomlands ex. till en festival, gästspel eller workshop eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.

Sista ansökningsdag 30 augusti

Resebidrag - Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.

Sista ansökningsdag 30 augusti

Internationellt koreografstipendium (dans)

Sista ansökningsdag 30 augusti

Internationellt studiostipendium, Stockholm (dans)

Sista ansökningsdag 30 augusti

Residens Berlin och New York (dans)

Sista ansökningsdag 30 augusti

 

Projektbidrag inom film

Ansökningsperiod 24 sept-24 okt

Projektbidrag inom teater och dans

Ansökningsperiod 24 sept-31 okt

 

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se Telefon: 08-506 550 00