Kompletterande kurs i filmregi - fristående kurs

Kalenderdatum: 
15 okt 2018

STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

Kompletterande kurs i filmregi - fristående kurs

Fristående kurs för filmare i samverkan mellan StDH och FILMBASEN. Kursen vänder sig till dig som redan gjort några filmer – kort fiktion, dokumentär eller hybrider däremellan. Den är på halvtid under två terminer och ger 30 högskolepoäng.

Kompletterande kurs i filmregi är projektbaserad och 1-3 personer kan söka med samma filmprojekt. Projektet kan vara kort fiktion, dokumentär eller en hybrid däremellan. Parallellt med att ni utvecklar och genomför era filmprojekt ges delkurser i projektutveckling, personinstruktion, filmisk gestaltning, analys och produktionsförberedelser.

Kursen är förlagd till Filmbasens och StDH:s lokaler i Subtopia, Botkyrka.

Kursen ges på grundnivå (dock ej för nybörjare) och är tänkt att ge kompletterande kunskaper i filmregi och projektutveckling till dig som redan är filmare, men som inte gått en kandidatutbildning i filmregi.

Kursen leds av Anne-Marie Söhrman Fermelin och Ylva Gustavsson, lektor i filmregi från StDH. Gästlärare och externa handledare tillkommer.

Deadline: 15 oktober

ANSÖK HÄR!