Kandidatprogram i Filmisk gestaltning 180p

Kalenderdatum: 
15 jan 2018

Sök Akademin Valand - Konstnärligt kandidatprogram i Filmisk gestaltning, 180 hp

Filmisk gestaltning är en 3-årig utbildning på Akademin Valand på Göteborgs Universitet. 

I den filmiska praktiken ingår teknisk kunskap och konstnärlig färdighet. Detta tränas på skolan genom bild- och ljudworkshops, gestaltningsövningar, övningar i personregi med skådespelare, observation, dramaturgi och klipp. Reflektioner utbyts i seminarieform och genom individuella handledningssamtal där studenterna utmanas att formulera sig kring sitt arbete. I undervisningen utgås ifrån begrepp som observation, avbildning och iscensättning. Som student får du kunskap om hela processen i skapandet, från idé, ekonomi, finansiering och praktiskt genomförande till distribution och offentlig visning.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Urval: grundas på arbetsprover och intervjuer. Information om arbetsprover och urvalsprocessen hittar du här. 

Sista anmälningsdag: 2018-01-16

Läs mer och ansök: Konstnärligt kandidatprogram i Filmisk gestaltning, 180 hp