Filmproduktionsutbildning - Göteborgs Folkhögskola 2018

Kalenderdatum: 
15 apr 2018

Filmproduktionsutbildning

Dags att söka till filmutbildning på Göteborgs folkhögskola.

Vill du utveckla ditt eget filmberättande? Film och media är en växande bransch med nya möjliga vägar som kräver en stark grund att stå på. Vi har ett nära samarbete med branschen.

I filmbranschen har du stort eget ansvar, du bör vara en projektmänniska som är kreativ, flexibel och med stark vilja och motivation att utveckla ditt personliga berättande. Du kommer att få en solid grund i bild, ljud, ljus och manusverktygen för att arbeta med både fiktion och dokumentär. Utbildningen innehåller en blandning av teoretiska och praktiska moment. Övningar och omfattande genomgångar med analyser och kompletterande mentorskap. Du får arbeta med allt från idé till produktion. Vi gör flera studiebesök samt bjuder in filmarbetare med spetskompetens. Undervisning sker på Nya Varvet och Gothenburg Studios på Lindholmen. Andra terminen består av ett längre block med praktik och eget filmprojekt. Läs mer här: http://www.gbg.fhsk.se

Fakta om utbildningen

Studiefart: Heltid under 1 år

Plats: Undervisning sker på Nya Varvet (Örlogsvägen 22, Västra Frölunda) och Gothenburg Filmstudios på Lindholmen.

Kursstart: 20 augusti 20187

Vem kan söka: Du ska ha grundläggande behörighet till högskolestudier och viss filmerfarenhet.

Ansök: Ansökningsblankett hittar du på GFHSK:s hemsida. Till ansökan bifogas arbetsprov.

Sista ansökningsdag: 15 april 2018.

Ekonomi: Du kan söka studiemedel på eftergymnasialnivå genom CSN.

Om:

Göteborgs folkhögskola bildar och utbildar vuxna. Har kurser på grund- och gymnasieskolenivå, Sfi och yrkesutbildningar. Ägs av Västra Götalandsregionen och är som skola politiskt och religiöst obunden.